Light Reflectors

Ljusreflektorer / Light Reflectors

 

Ljusreflektorerna är ett resultat av ett experimenterande med form, färg, och ljus och hur detta på ett suggestivt vis kan samverka i ett arkitektoniskt rum. Jag har arbetat med liknande idéer ända sedan jag vann Almedahls Reward för min idé Arkitektoniska ljusreflektorer, och realiserat dem i ett flertal konstnärliga gestaltningar och i designsammanhang. Kompositionerna består av former av formpressat trä.

 

The Light Reflectors are the result of experimenting with shape, color, and light, and how this in an evocative way can interact in an architectural space. I have been developing this idea since I won the Almedahls Award for my sketch “Architectonic Light Reflectors”. It is composed of a number of similar but not identical shapes made out of wood.

 


"Movements" Via Galerie, Paris Design Week 2018.

"Light Reflector" at Palazzo Michiele, Venezia 2019

 

 I kompositionerna bearbetar jag ljuset och låter färgfenomen ske. Den dolda avigsidan av komponenterna är färgad med fluorescerande färg och när denna reflekteras på den bakomliggande väggen uppträder där ett spel av indirekt ljus.

 När den dolda färgen återspeglas i en annan yta förvandlas det som egentligen är bortvänt och osynligt till något för ögat synligt. I kontrast till den fysiskt påtagliga vita formen är det färgade imaginära ljuset ogripbart och eteriskt. Jag vill skapa ett dynamiskt samspel mellan dessa ytterligheter: Den konkreta tredimensionella formen och det immateriella ljuset som fångats på den platta ytan. Verk och väggyta integreras med varandra. Träkomponenternas färg, form och placering påverkar färgreflektionernas karaktär.  Färgintensitet och skärpa hänger ihop med rummets belysning, och går i högsta grad att påverka. Betraktarens position och rörelse i rummet skapar tillsammans med verkets form och färgsättning ett ständigt skiftande i utseende och färgintensitet.”


 The bright color at the back of the form is reflected against the wall where a play of indirect light appears. The intensity of color changes depending on the character of light as well as on the angle from which you look at the work. When the hidden color is reflected on another area, what is invisible suddenly turns to something visible.  In contrast to the wooden shape, the colored imaginary light is ethereal. I want to create a dynamic interaction between these two: the actual three-dimensional physical shape and the intangible light caught on a flat surface. The light reflectors are used in several sitespecific works and can be commissioned.  

Small Light Reflector (the width of each shape is 7 cm) exhibited at Röda Sten Konsthall 2019.


"Reflexion" Konstnärlig gestaltning/Public commission Hallenskolan, Mölndal. 2018. Uppehållsrum.

"Reflexion" Konstnärlig gestaltning/Public commission Hallenskolan, Mölndal. 2018. Uppehållsrum.

"Highlights"Konstnärlig gestaltning/Public commission Hallenskolan, Mölndal. 2012. Tre trapphus/entréer/Three stairwells Foto: Mats Ringkvist


"Highlights"Konstnärlig gestaltning/Public commission Hallenskolan, Mölndal. 2012. Tre trapphus/entréer/Three stairwells- Foto: Mats Ringkvist

"Arkitektoniska ljusreflektorer" Vinnare av Almedahls Award 2009. Skisser.

Verktyg för tillverklning av moduler i böjträ

If you are interested in bying a composition of Light Reflectors, please contact me! The Light Reflectors are made on demand in a variety of colors and sizes in Gothenburg.